Xây Nhà Hợp Phong Thủy Chuẩn

Xem Ngày Lành Giờ Tốt Xây Nhà Tháng 6/2024 – Chuẩn Phong Thủy

Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024, thông qua việc tổng hợp các ngày tốt, ngày kỵ cho việc xây dựng làm nhà trong tháng 6 từ đó chọn ra ngày vừa tốt vừa hợp với bản mệnh của bạn. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024 chính xác hợp phong thủy. Để xem ngày lành và giờ tốt cho việc xây nhà tháng 6/2024, chúng ta cần tập trung vào việc tổng hợp thông tin về các ngày và giờ có ảnh hưởng tích cực.

Việc này giúp lựa chọn ngày không chỉ phù hợp với phong thủy mà còn phù hợp với bản mệnh của bạn với bạn nhé. 

Ngày Lành Giờ Tốt Xây Nhà Tháng 6/2024
 Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024 chính xác hợp phong thủy

1. Ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024 – Lựa chọn thời điểm tốt

Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 16/04/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày lành giờ tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ sau:

 • Dần (3:00-4:59
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59)
 • Hợi (21:00-22:59).
Bạn sẻ quan tâm:  Xem Ngày Tốt Để Động Thổ Xây Nhà Tháng 1 Năm 2024

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu là các giờ sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59).
Ngày Lành Giờ Tốt Xây Nhà Tháng 6/2024
   Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6 năm 2024 nên quan tâm đến ngày 03/06

Ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 19/04/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh việc xây nhà vào các giờ xấu đó là các giờ sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Dậu (17:00-18:59).
Ngày Lành Giờ Tốt Xây Nhà Tháng 6/2024
 Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024 không thể bỏ qua ngày 06/06

Ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6 năm 2024, Thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 25/04/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày cực kỳ tốt cho gia chủ. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Dần (3:00-4:59
 • Mão (5:00-6:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu như sau:

 • Tý (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 28/04/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một trong những ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu như sau:

 • Tý (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59).
Ngày Lành Giờ Tốt Xây Nhà Tháng 6/2024
  Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6 năm 2024 thì nên chọn ngày 15/06

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6/2024: Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 30/04/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày cực kỳ tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59).
Bạn sẻ quan tâm:  6 thứ không nên đặt cuối giường để đảm bảo sức khỏe, tránh hao tài tán lộc

Trong ngày này, bạn cần tránh xây dựng nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ hai, ngày 19 tháng 06 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 02/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59)
 • Hợi (21:00-22:59).
Xây Nhà Phong Thủy Cho Gia Chủ tháng 6/2024
            Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024 mang lại tài vận và may mắn cho gia đình bạn.

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6/2024: Thứ ba, ngày 20 tháng 06 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 03/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp xây nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Dần (3:00-4:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn nên tránh xây dựng nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2024(Âm lịch: Ngày 03/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày được xem là ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này bạn cần tránh xây dựng nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

 

Nhà Hợp Phong Thủy vào tháng 6/2024
Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6 nên lựa chọn ngày 23/06

 

Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024: Thứ bảy, ngày 24 tháng 06 năm 2024(Âm lịch: Ngày 07/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).
Bạn sẻ quan tâm:  Ngày đẹp làm nhà tháng 11 năm 2024: ngày nào phù hợp nhất?

Trong ngày này bạn cần tránh xây nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Tý (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024: Thứ hai, ngày 26 tháng 06 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 09/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Dần (3:00-4:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này bạn cần tránh xây nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Sửu (1:00-2:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).

 

Xây Nhà Theo Phong Thủy tháng 6/2024

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6/2024: Thứ năm, ngày 29 tháng 06 năm 2024 (Âm lịch: Ngày 12/05/2024)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 5 / 2024, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này bạn cần tránh xây nhà vào các giờ xấu đó là:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59).
Xây Nhà Phong Thủy tháng 6/2024
 Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 nên chọn ngay ngày 29/06.

2. Xem ngày lành giờ tốt xây nhà tháng 6/2024 – Tránh những ngày giờ xấu

Ngoài những khoảng thời gian thuận lợi đã được liệt kê, trong tháng 6/2024, bạn cũng nên tránh khởi công xây nhà vào các ngày không tốt. Dưới đây là danh sách những ngày xấu:

 • Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 17/4/2024 Âm lịch)
 • Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 21/4/2024 Âm lịch)
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 24/4/2024 Âm lịch)
 • Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 29/4/2024 Âm lịch)
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 2/5/2024 Âm lịch)
 • Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 5/5/2024 Âm lịch)
 • Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 8/5/2024 Âm lịch)

Để có kế hoạch xây nhà hiệu quả, hãy xem ngày lành và giờ tốt để tránh những khoảng thời gian xấu, tối ưu hóa năng lượng tích cực cho dự án của bạn.”

 

Lựa Chọn Ngày Xây Nhà Hợp Phong Thủy
Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 và tránh những khung giờ xấu

Ngày nay, việc tìm kiếm thông tin về giờ đẹp để xây nhà trong tháng 6 năm 2024 đang là một xu hướng phổ biến. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin và lựa chọn được ngày giờ phù hợp nhất cho dự án của mình.

Sưu Tầm: Kim Ngọc

315 Views

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *